O nama Osnovni podaci

  • Tvrtka: Gospodarsko interesno udruženje HoReCa grupa
  • Skraćeni naziv: GIU HoReCa grupa
  • Sjedište i adresa: Zagreb, Ulica kneza Mislava 2
  • Pravni oblik: Gospodarsko interesno udruženje
  • OIB: 61332876138
  • Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
  • MBS: 080901153
  • Žiro račun: Splitska banka d.d.;Ruđera Boškovića 16, Split HR5023300031153156337 HRK – kunski račun
  • Banka: Splitska banka d.d.;Ruđera Boškovića 16, Split HR5023300031153156337 EUR – devizni račun
  • Direktor: Igor Jukić, CEO